Potřeba pitné vody ve Zlínském kraji

  • Současná potřeba pitné vody ve Zlínském kraji činí cca 1.000 l/s.
  • Současná kapacita zdrojů odpovídá potřebě pouze s minimální rezervou. Důsledky klimatické změny mohou zapříčinit pokles kapacity zdrojů až o 30 %!
  • Celkově tak může nastat deficit zdrojů oproti potřebám až ve výši 30 až 40 % současného stavu, tedy cca 300 až 400 l/s.
  • Je evidentní, že v takovém případě bude zapotřebí podstatné rozšíření zdrojů pitné vody, a to teoreticky i ve větší míře, než je schopna poskytnout navrhovaná nádrž Vlachovice (250 až 350 l/s).

Lokalita je dlouhodobě hájená pro účel výstavby vodní nádrže. Jedná se o významné zvažované opatření pro boj s následky klimatické změny. Konkrétně Zlínský kraj patří k oblastem, které bývají nejvíce postiženy suchem. Vodní nádrž je ve vztahu k hospodaření s vodou na řece Vláře potřebná jak z hlediska dotčeného povodí, tak celého zlínského regionu.

„Ještě před několika lety problém zásobování pitnou vodou obyvatelé Vlachovic a přilehlých obcí moc netrápil. Vlivem klimatických změn se však situace mění. Zásoby podzemních vod se snižují, domácnosti už teď musejí být v exponovaných měsících zásobovány vodou z vodáren. O zákazu zalévání zahrad, napouštění bazénů či umývání automobilů pitnou vodou ani nemluvě," uvedl v tiskové zprávě Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje s odpovědností za strategický rozvoj kraje, který má také dlouholeté zkušenosti coby starosta obce Vysoké Pole, které se výstavba vodní nádrže bezprostředně dotýká. „Bude to obrovská investice a zároveň zásah do krajiny, který pocítí zejména dotčené obce. Vodní dílo nebude zajišťovat pouze pitnou vodu, ale bude vyžadovat i výraznou proměnu okolí. Ať už to budou komunikace okolo nádrže, stav čističek odpadních vod v okolních obcích nebo případná eroze půdy. To vše musíme vzít v úvahu," doplnil náměstek Zicha. Podle něj však plánovaná přehrada změní okolí Vlachovic v jedno z nejpřívětivějších míst ve Zlínském kraji. „Je před námi kus práce, ale moc se na to těším, protože tato investice změní krajinu v jedno z nejčistějších a nejpřívětivějších míst ve Zlínském kraji z pohledu bydlení i rozvoje cestovního ruchu," shrnul Zicha.