Média

Příprava vodní nádrže zajímá nejen veřejnost, ale o tématu informovala některé regionální i celostátní média. Chceme být maximálně otevření a proto je součástí tohoto webu také sekce s odkazy na články, které o přípravě vodní nádrže informují. Zájem na čtivosti a nedostatek prostoru občas vedou k zkreslení některých informací. Proto nezapomeňte nahlédnout také do sekce častých dotazů, kde uvádíme řadu věcí na pravou míru.