2020

16. 3. 2020 - Příprava VD Vlachovice pokročila, začínají výkupy pozemků

Povodí Moravy, s. p. (PMO) zahajuje výkup pozemků potřebných pro výstavbu vodní nádrže Vlachovice, která má zásobovat Zlínsko a Uherskohradišťsko pitnou vodou. O postupu při majetkoprávním vypořádání, odkanalizování okolních obcí a nezbytných přeložkách inženýrských sítí, které si výstavba vodní nádrže vyžádá, jednali zástupci Povodí Moravy, s. p. se zástupci stavbou dotčených obcí.

Přípravy stavby vodní nádrže pokročily natolik, že bylo možné zahájit výkupy pozemků na ploše uvažovaného vodního díla. Majetkoprávní vypořádání probíhá na základě usnesení vlády č. 257 ze dne 15. dubna 2019, kterým byly schváleny Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice. „Majitelé pozemků, na nichž se rozprostře nová přehrada, už dostávají první dopisy, nezastupuje nás žádná agentura nebo soukromé osoby, všechny oslovují přímo naši zaměstnanci. Administrace prodeje – znalecké posudky, kupní smlouvy, získání souhlasu a dotace až po převedení peněz na účet vlastníků pozemků však potrvá až půl roku. Nicméně platí, že pozemky a stavby budou smět jejich dosavadní vlastníci využívat na základě služebnosti do konce roku 2025 s tím, že s ohledem na postup přípravy stavby vodního díla Vlachovice může být jejich užívání dále opakovaně o jeden rok prodlužována,“ upozornil generální ředitel PMO Václav Gargulák.

Více.