Lokalita

 • Název: Vodní dílo Vlachovice
 • Vodní tok: Vlára (a její přítoky Benčice, Vysokopolský potok a Tichovský potok), Sviborka, Smolinka
 • Okres: Zlín
 • Kraj: Zlínský 
 • Dotčená katastrální území: 

Vlachovice

Vlachova Lhota

Drnovice u Valašských Klobouk

Vysoké Pole

Újezd u Valašských Klobouk

Loučka

Tichov

Haluzice

Křekov

Lačnov

Valašské Klobouky

Mirošov u Valašských Klobouk (odběr na Smolince)

Smolina

Přehled dotčených obcí

Přehledná mapa dotčených obcí

Výhody lokality

 • absence zásadních střetů s ochranou životního prostředí
 • podpora samospráv a veřejnosti
 • malý konflikt se stávající zástavbou
 • morfologicky vhodný profil s příznivým poměrem mezi kubaturou hráze a zadrženým objemem vody
 • nádrž v pramenné oblasti
 • nádrž v zalesněném povodí s možností kvalitní ochrany kvality povrchové vody
 • lokalita v povodí s největším povrchovým ročním odtokem (vysoká zabezpečenost zdroje povrchové vody) – viz výsledky Zhodnocení bilance vodních zdrojů v ČR

Obr.: Výsledky Zhodnocení bilance vodních zdrojů v ČR

Navrhované řešení představuje nižší plošný zásah při srovnání variantami, které byly zvažovány v minulosti. Z tohoto důvodu není zátopou vodního díla dotčeno území CHKO Bílé Karpaty.