2018

23. 5. 2018 – Povodí Moravy představilo základní technické informace o významných připravovaných stavbách

Výstavba protipovodňové ochrany, rekonstrukce jezu, revitalizace vodních toků či inženýrsko-geodetické průzkumy, to vše jsou veřejné zakázky, které představil státní podnik Povodí Moravy v rámci prezentace významných stavebních a souvisejících veřejných zakázek (více zde). 

18. 4. 2018 – Usnesení vlády č. 243 ze dne 18. dubna 2018

Vláda ČR bere na vědomí přípravu realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem jako účinné opatření k omezení nedostatku vody a návrh jejich financování. Jako investor vodního díla Vlachovice byl schválen Povodí Moravy, s. p. Vláda schvaluje realizaci navržených přírodě blízkých opatření podle zpracované studie v povodí Vláry (vodní dílo Vlachovice) v odhadované výši max. 872,2 mil. Kč průběžně od 1. července 2019 (více zde).

18. 1. 2018 – Povodí Moravy představuje vodní nádrž Vlachovice obyvatelům okolních obcí

Tichov a Vlachova Lhota, další dvě obce, do kterých Povodí Moravy, s.p. přijelo představit záměr výstavby vodní nádrže Vlachovice. Veřejných informační schůzí se vedle starostů a zástupců obcí účastnili také jejich obyvatelé. Ti se také měli příležitost zeptat zástupců Povodí Moravy, s.p. na vše, co je o přípravě vodního díla na Zlínsku zajímalo. Na dotazy obyvatel odpovídal tým zaměstnanců státního podniku v čele s generálním ředitelem Václavem Gargulákem (více zde).