Lokalita

 • Název: Vodní dílo Vlachovice
 • Vodní tok: Vlára (a její přítoky Benčice a Tichovský potok), Sviborka, Smolinka
 • Dotčená katastrální území: 
Vlachovice
Vlachova Lhota
Drnovice u Valašských Klobouk
Vysoké Pole
Újezd u Valašských Klobouk
Mirošov u Valašských Klobouk (v případě odběru na Smolince) 
 • Okres: Zlín 
 • Kraj: Zlínský 

Přehled dotčených obcí

Přehledná mapa dotčených obcí

Výhody lokality

 • absence zásadních střetů s ochranou životního prostředí
 • podpora samospráv a veřejnosti
 • malý konflikt se stávající zástavbou
 • morfologicky vhodný profil s příznivým poměrem mezi kubaturou hráze a zadrženým objemem vody
 • nádrž v pramenné oblasti
 • nádrž v zalesněném povodí s možností kvalitní ochrany kvality povrchové vody
 • lokalita v povodí s největším povrchovým ročním odtokem (vysoká zabezpečenost zdroje povrchové vody) – viz výsledky Zhodnocení bilance vodních zdrojů v ČR

Obr.: Výsledky Zhodnocení bilance vodních zdrojů v ČR

Navrhované řešení představují nižší plošný zásah při srovnání variantami, které byly zvažovány v minulosti. Z tohoto není dotčeno území CHKO Bílé Karpaty.